VELKOMMEN TIL JAR FUS BARNEHAGE (KLIKK HER)

Hos oss i Jar Fus barnehage ser vi på barn som unike, de blir behandlet med respekt, blir sett og hørt, og de skal føle at de er betydningsfulle. I Jar Fus barnehage er hverdagen fyllt med glede, humor og lekenhet og hvert enkelt barn møter trygge voksenpersoner som viser dem kjærlighet og omsorg. Sammen skaper vi hverdagsmagi hver eneste dag. Vi setter av god tid til lek, og barna møter et fysisk miljø som inspirerer til lek og læring både inne og ute. Hos oss er leken hellig.
Besøksadresse: Trudvangveien 15, 1358 Jar
E-post: dl.jar@bhg.no
TLF: 94820495

Barnehagen ligger i et område på Jar, med mange muligheter for spennende og morsomme turer. Vi legger opp til spennedne prosjekter og turer i aldersdelte grupper på tvers av avdelingene. Her skaper barna vennskap og får utfordringer ut fra alder og modning. Vi er 15 ansatte i Jar Fus barnehage, 5 menn og 10 kvinner i alle aldre. Vi har i mange år hatt full pedagogdekning på huset. Hos oss møter du et stabilt, imøtekommende og serviceinnstilt personalet, som holder seg faglig oppdatert gjennom veiledning og kurs. Vi har et "varmt" og inkluderende miljø mellom barn, foreldre og personalet. Vi scorer høyt både på medarbeiderundersøkelen og brukerundersøkelsen for foreldre i FUS hvert år.